Terms and Conditions

-ENG-

This site is owned and operated exclusively by Intract Innovation Consulting Limited (“Intract”). These materials (all site content; text, graphics, logos, images, pictures, photographs, figures, technical and scientific drawings, audio clips, animation, video and music recordings, software, program codes; external appearance, design, system and technical elements; all content compilations of the site on the basis of collection, editing and assembly; industrial design, including but not limited to these and all rights attached to them) belong, in whole or in part, to Intract. These materials are provided by Intract and other sources and are protected by international copyright, Turkish and other international laws. The inclusion of these materials and materials on the Website shall not be construed as granting any prior authorization, license or permission to use them. You may not modify, copy, reproduce, republish, upload to another computer, post, transmit or distribute any materials or materials on this site, including code and software, without the express written permission of Intract. However, you may download material from this site for your own professional and non-commercial use without modification of copyright and other proprietary notices.

Aside from this general principle, Intract may offer the opportunity to download wallpapers, screensavers, and other programs from the website. The legal responsibilities that may arise due to any use violating intellectual and industrial property rights concerning the materials on this site belong to the infringing user.

Unless otherwise expressly stated, all services provided on this Website are free of charge.

All kinds of content on the Website; Intract, pictures, descriptions, links and news (in short “INFORMATION”) are for promotional and informational purposes only. When the User intends to take an action with reference to the INFORMATION, the User agrees that final and reliable explanations can be obtained from Intract. This Website does not provide any guarantee or commitment regarding the accuracy or currency of the information published on the Site. The User acknowledges that Intract has no liability for any transactions that may be based on this INFORMATION.

The User, by accessing the Intract Website, acknowledges that they are solely responsible for any errors that may occur in their own software and operating systems, as well as for any direct or indirect consequences arising from such errors.

Intract reserves the right to make changes to these Website Terms of Use without prior notice. Therefore, the User agrees not to claim any errors in the “information” on the website or any damages suffered based on this information, and acknowledges that they have no right to make any claims against Intract.

Intract reserves the right, at its sole discretion, to change or terminate the content of this Web Site, any service provided to Users and other matters on the site at any time and to delete user information and data registered on the www.intract.com.tr Web Site from its systems. Although every effort is made to minimize errors, no guarantee is given regarding any errors and mistakes that exist or may occur on the Website.

The information you provide by filling out the Forms on this Website will only be used by Intract in line with your requests and complaints and your preferences in the Form and will not be provided to third parties and organizations other than for this purpose.

Intract’s text, photographs, graphics, audio and video materials on this Website may not be printed, published, rewritten for publication or broadcast, or distributed, directly or indirectly, in any medium. Intract’s materials, or portions thereof, may not be stored on a computer except for personal and non-commercial use. Intract shall not be liable for any delays, errors, inaccuracies, omissions or omissions from such sources or for any similar problems in the transmission or delivery of all or any part of these materials, or for any damages arising therefrom.

The provisions of this agreement, deemed as such, will be in effect in accordance with the laws of the Republic of Turkey, without giving rise to any legal ambiguities. If any provision of this agreement, as stated in the text, is deemed unlawful, invalid, or unenforceable for any reason under the law, then such provision shall be deemed excised from this agreement, and it shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions.

-TR-

Bu site, yalnızca Intract İnovasyon Danışmanlık Limited Şirketi’ne (“Intract”) ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği bu malzemeler (tüm site içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere) tamamen ya da kısmen, Intract’a aittir. Bu malzemeler Intract ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler; uluslararası telif hakları, T.C. yasaları ve diğer uluslararası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu malzeme ve materyallere Web Sitesinde yer verilmiş olması, bunların kullanımı ile ilgili olarak peşinen herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme ve materyali Intract’in açık ve yazılı izni olmaksızın değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet hakkı belirten duyuruları değiştirmeksizin, kendi meslekî ve ticarî olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz. Intract, bu genel prensipten ayrık olarak, Web Sitesi’nden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu sitede yer alan malzeme ve materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe bu Web Sitesi’nde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik; Intract, resim, açıklama, bağlı linkler ve haber (kısaca “BİLGİ”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir açıklamaların, Intract’tan temin edilebileceğini kabul eder. Bu Web Sitesi, Site’de yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüdünü içermemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Intract’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, Intract Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Intract, önceden haber vermeksizin bu Site Kullanım Şartlarında değişiklik yapabilir. Bu nedenle Kullanıcı, hiçbir şekilde web sitesi’nde yer alan “bilgi”lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını, Intract’tan herhangi bir talep hakkının olmayacağını kabul eder.

Intract, tamamen kendi inisiyatifinde olarak bu Web Sitenin içeriğini, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti ve sitedeki diğer hususları dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve www.intract.com.tr Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Hataların en aza indirilmesi için her türlü gayret gösterilmekle birlikte, Web Sitesi’nde mevcut ya da oluşabilecek yanılgı ve hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Bu Web Sitesindeki Formları doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece Intract, tarafından istek ve şikayetleriniz ile Formdaki tercihleriniz doğrultusunda kullanılacak ve bu amaç dışında üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

Bu Web Sitesinde bulunan Intract’a ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Intract’a ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Intract, bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Bu anlaşma niteliğindeki yukarıdaki hükümler, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal karışıklığa yer verilmeden yürürlükte olacaktır. Eğer bu anlaşma sayılan metnin herhangi bir hükmü, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumda ise, bu takdirde söz konusu hüküm, bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.