Ne Yapıyoruz

Avupa Birliği Ar-Ge Destekli Projelere Katılımı Hızlandırma Hizmeti

Projelere katılım ve başvuru çalışmaları

AB Ar-Ge destekleri eğitimi

Finansal ve hukuksal konular eğitimi

Projelere katılım ve başvuru çalışmaları

Networking

Kümeleme çalışmalarına destek